Leksikon multikulturalnosti - T


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Telekomunikacijski sistem za emitovanje i primanje pokretnih slika i zvuka sa velikih daljina. Ovaj pojam se odnosi na sve aspekte televizijskog programa i transmisije, takođe. Televizija je elektronski sistem, pomoću koga optičku sliku i zvuk pretvaramo u elektronske signale, koji se prenose do prijemnika, gde se pretvaraju u optičku sliku i zvuk. Prve televizijske emisije koje odgovaraju modernoj definiciji (više od 240 linija) su emitovane u Velikoj Britaniji 1936. godine, kada i počinje sa radom BBC program.

Pojam iz oblasti društva, kulture ili religije koji se odnosi na kolektivnu i pojedinačnu praksu prihvatanja i saradnje sa osobama koje nisu iste vere, ne misle na isti način, imaju drugačiji politički stav ili se razlikuju po nekom drugom osnovu. UNESKO je ovako definisao toleranciju: „Poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva različitosti. Temelji se na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savesti i uverenja te predstavlja harmoniju u različitostima.

Skup materijalnih, tehničkih i duhovnih znanja i dostignuća, vrednosti i obrazaca ponašanja. Tradicija je pre svega usmena, a zatim i pismena predaja znanja, veština, načina ponašanja i običaja unutar jedne kulture ili skupine ljudi. Tradicija je višeznačan pojam, pa se tako pod njom podrazumeva i usmena predaja kao takva, ali i svi običaji, obredi, konvencije, verovanja, naučeno znanje, umetnički zanati, rituali, moralna pravila i hranidbeni običaji.

Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

04 novembar 2016
05 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura