Leksikon multikulturalnosti - S


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Srbija

Zvaničan naziv Republika Srbija. Srbija je kontinentalna država na prostoru jugoistočne Evrope, koja geografski obuhvata prostor Balkanskog poluostva i jednim delom srednju Evropu (Panonska nizija). Srbija ima 7,164 miliona stanovnika i obuhvata površinu od 88.361km2. Na severu se graniči sa Mađarskom, na severoistoku sa Rumunijom, na istoku sa Bugarskom, na jugu sa Bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom, na jugozapadu sa Albanijom i Crnom Gorom a na zapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom (Republika Srpska). Glavni i najveći grad Srbije je Beograd i na osnovu popisa iz  2011. godine ima 1.639.121 stanovnika u široj okolini. Najviši vrh Srbije je Đeravica (Prokletije) 2.656m, a najniža tačka nadmorske visine je ušće Timoka u Dunav 28m. Najveće jezero Srbije je Đerdapsko, a najduža reka koja protiče kroz Srbiju je Dunav, a plovne su i Sava, Tisa, Begej, delom Velika Morava i Tamiš. Poznati nacionalni parkovi Srbije su: Đerdap, Kopaonik, Tara, Šar-planina i Fruška gora. Istorija srpske državnosti potiče iz perioda srednjeg veka, kada su Srbijom vladale dinastije Nemanjića, Lazarevića i Brankovića. Nakon pada srpske despotovine pod Turke Osmanlije 1459. godine, moderna srpska državnost se gradila od vremena Srpske revolucije (1804–1835), sticanjem autonomije (1830) i nezavisnosti (Berlinski kongres 1878) pod dinastijama Karađorđević i Obrenović. Srbija je bila osnivač i sastavni deo: Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (Kraljevina Jugoslavija); Socijalističke  Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Jugoslavijem, kao i države Srbija i Crna Gora. Od 2006. godine Republika Srbija je samostalna država, a u njenom sastavu  su dve autonomne pokrajine: Vojvodina i Kosovo i Metohija. Od NATO bombardovanja 1999. godine, autonomna pokrajina Kosovo i Metohija se nalazi pod protektoratom Ujedinjenih nacija. Institucije privremene samouprave na Kosovu i Metohiji, na kojem Albanci čine etničku većinu, 17. februara 2008. godine jednostrano i protivpravno (protivno Ustavu Republike Srbije od 2006. godine i Rezoluciji Saveta Bezbednosti OUN 1244) su proglasile nezavisnost, koju Republika Srbija ne priznaje. Dan državnost Republike Srbije je 15. februar, a državna himna Bože pravde. Republika Srbija je vojno neutralna država, član Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Partnerstva za mir, Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju i zvaničan je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.


Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

05 novembar 2016
22 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura