Leksikon multikulturalnosti - S


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Doseljavali su se u nekoliko talasa u 18. veku nakon oslobođenja Habzburške monarije od turske vlasti. Naseljavanje Bačke i Srema vezuje se za početak 19. veka. Kolonisti su uglavnom bili siromašni seljaci i zanatlije, ali sa njima, u manjem broju, dolaze i obrazovani učitelji i sveštenici. Slovaci su naselili Bački Petrovac davne 1745. godine. U Banatu 1784. godine, osnivaju Slovački Bardanj, naselje kod Begeja u blizini današnjeg Zrenjanjina. Zatim, prelaze u Ečku, a odatle, veći broj usled teških životnih uslova nastavlja dalje kretanje ka jugu i 1802–1803. godine oko 1000 Slovaka naseljava Kovačicu. Četiri godine kasnije, 1806. godine, naseljavaju Padinu, drugo naselje u kojem i danas najveći broj stanovnika čine Slovaci.

Zvaničan naziv Republika Srbija. Srbija je kontinentalna država na prostoru jugoistočne Evrope,  koja geografski obuhvata prostor Balkanskog poluostva i jednim delom srednju Evropu (Panonska nizija). Srbija ima 7,164 miliona stanovnika i obuhvata površinu od 88.361km2.  Na severu se graniči sa Mađarskom, na severoistoku sa Rumunijom, na istoku sa Bugarskom, na jugu sa Bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom, na jugozapadu sa Albanijom i Crnom Gorom a na zapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom (Republika Srpska).

Teritorijalno, najmanji region u Vojvodini. Srem se prostire između reke Dunav, na severu i istoku, reke Save na jugu i reke Bosut na zapadu. Naziv ovog regiona potiče od imena rimskog grada Sirmijuma (današnje Sremske Mitrovice). Srem je administrativno podeljen između Srbije i Hrvatske. Tokom istorije, Sremom su vladali Rimljani, Huni, Avari, Vizantinci, Bugari, Mađari, Turci i Asutrijanci. U 6. veku, na teritoriji Srema postojala je pokrajina Panonija, čiji je glavni grad bio Sirmijum. Sremska kraljevina, kojom je od 1282. do 1316. vladao srpski kralj Stefan Dragutin, obuhvatala je Gornji Srem i Donji Srem.

Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
22 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura