Leksikon multikulturalnosti - R


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Odnosi se na sistem podele države u posebnim admnistrativnim regionima, koji imaju delimičnu autonomiju. Termin označava i težnju za uspostavljanjem ovakvog sistema podele na regione. Pokret se suprotstavlja centralističkom ustroju nacionalnih država i zastupa preraspodelu državne moći na regionalnom novou, pozivajući se na subnacionalne identitete. Reč regionalizam potiče od latinske reči regio u značenju pokrajinsko rodoljublje, pokrajinski duh, težnja za pokrajinskom samostalnošću, partikularizam.

Pojam označava oblik države i oblik vlasti, a izvorno potiče iz političke teorije Starog Rima. Reč vodi poreklo od latinske reči res publicae u značenju stvar, opšte dobro, stvar kojom se ne može trgovati i označava državno uređenje u kome je državni poglavar izabran voljom naroda. Pojam republike određuje političku zajednicu preko sadržajno obuhvatanja normi koje stvaraju zajednicu, dakle, označava državno uređenje u kome državna vlast pripada narodu (narodni suverenitet), celom narodu (demokratska republika), najuglednijem staležu, kao u antičko doba (aristokratska republika).

Nacionalna zajednica u Vojvodini. Prema podacima Popisa iz 2011. godine, u Srbiji živi oko 42.391 Roma, ali se pretpostavlja da Roma ima daleko više. Najbrojniji su u opštinama Nova Crnja, Beočin i Novi Knjaževac. Romski ne ubraja se u jedan od službenih jezika u AP Vojvodini, ali se u pojedinim školama nastava odvija na romskom jeziku. Romi se na teritoriji današnje Vojvodine prvi put pominju u 16. veku, u doba vladavine Turskog Carstva, dok je masovnije doseljavanje Roma zabeleženo tokom 17. i 18. veka za vreme Habzburške Monarhije.

Premа istoriogrаfskim izvorimа preci dаnаšnjih Rumunа nа prostoru dаnаšnje Vojvodine, živeli je još od početkа srednjeg vekа, budući dа se u 14. veku pominju zаjedno sа ostаlim stаnovnicimа koji se dаnаs smаtrаju stаrosedeocimа. Uz doseljаvаnje Nemаcа nа prostor Bаnаtа i Rumuni su kolonizovаni u južnom Bаnаtu nа prostor Vojne grаnice. Budući dа su kolonizovаni iz rаzličitih krаjevа Oltenije, Trаnsilvаnije (Erdeljа) i Krišаne, Rumuni nаstаnjeni nа teritoriji Vojvodine nisu bili jednistveni po svom poreklu, već su se rаzlikovаle tri grupe: Bаnаćаni, Erdeljci i Oltenci. Rumuni u Vojvodini većinski pripadaju Rumunskoj pravoslavnoj crkvi, a u manjem broju grko-katoličkoj i novim protestantskim zajednicama.

Strana 1 od 2

Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
05 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura