Publikacije: izbor iz sadržaja

Izbor iz zbornika tekstova "Zatvoreno-otvoreno: društveni i kulturni kontekst u Vojvodini 2000-2013"

Jovan Komšić: Tranzicioni institucionalni inženjering i kapaciteti AP Vojvodine u upravljanju kulturološkim razlikama

Izvorna publikacija: Zbornik tekstova "Zatvoreno-otvoreno: društveni i kulturni kontekst u Vojvodini 2000–2013"

Jovan Komšić je rođen 1952. godine u Laćarku, opština Sremska Mitrovica, AP Vojvodina, Republika Srbija. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Živi u Novom Sadu i radi kao redovni profesor Sociologije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Departman za evropsku ekonomiju i biznis u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu. Na interdisciplinarnom, master kursu Evropske studije Univerziteta u Novom Sadu (CAESAR), predaje Politički sistem Evropske unije i Evropske regionalne politike.

Objavio je sedam monografija iz sfere socioloških i političkih nauka. Autor je više od 80 radova u stručnim časopisima i zbornicima. Oblasti istraživanja su: Politički sistemi; Interakcije političko-institucionalne strukture i kulture; Postkomunistička tranzicija; Nacija, demokratija, multikulturalnost i interkulturalnost; Civilno društvo; Politički sistem Srbije; Političke partije; Decentralizacija i autonomije; Regionalizacija u Evropi; Iskustva i problemi vojvođanske autonomije.

Od jula 2010. godine je dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti (VANU).

Član je Udruženja politikologa Srbije; Srpskog udruženja za ustavno pravo.

Osnivač je nekoliko NVO iz Vojvodine i Srbije (Nezavisno udruženje novinara Vojvodine, Novi Sad; Vojvođanski klub, Novi Sad; Društvo za saradnju među narodima bivše Jugoslavije, Beograd; Centar za regionalizam, Novi Sad; V 21, Novi Sad; Asocijacija multietničkih gradova Jugoistočne Evrope – Filija, Novi Sad).

Preuzmite tekst "Jovan Komšić: Tranzicioni institucionalni inženjering i kapaciteti AP Vojvodine u upravljanju kulturološkim razlikama" u PDF formatu.

Jovan Komsic

© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura