Publikacije: izbor iz sadržaja

Izbor iz zbornika tekstova "Zatvoreno-otvoreno: društveni i kulturni kontekst u Vojvodini 2000-2013"

Miroslav Keveždi: O političkoj eshatologiji kulturne raznolikosti

Izvorna publikacija: Zbornik tekstova "Zatvoreno-otvoreno: društveni i kulturni kontekst u Vojvodini 2000–2013"

Miroslav Keveždi je rođen 1976. u Novom Sadu. Srednju stručnu školu završio je u Vrbasu. Studirao je na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu gde je 2001. diplomirao filozofiju i religijsku kulturu. Master studije menadžmenta u kulturi i medijima završio je 2012. na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Na naučnim je doktorskim studijama menadžmenta u kulturi i medijima na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Radio kao profesor filozofije u gimnaziji "Petro Kuzmjak" u Ruskom Krsturu. Prvi direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina.

Dugogodišnji član Centra za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina.

Zaposlen u Zavodu za kulturu Vojvodine na mestu stručnog saradnika za koordinaciju nevladinih organizacija.

Preuzmite tekst "Miroslav Keveždi: O političkoj eshatologiji kulturne raznolikosti" u PDF formatu.

Miroslav Kevezdi

© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura