Projekti

Zbornik tekstova "Zatvoreno-otvoreno: društveni i kulturni kontekst u Vojvodini 2000–2013"

U zborniku tekstova "Zatvoreno-otvoreno: društveni i kulturni kontekst u Vojvodini 2000-2013" autori pokušavaju da daju odgovore na pitanje u kojoj je meri Vojvodina u periodu posle tzv. demokratskih promena (p)ostala otvoreno i multikulturalno društvo, a u kojoj meri je, posebno pod uticajem trauma iz devedesetih godina prošlog veka i dominacije nacionalizma postala društvo nekomunikativnih entiteta.

Da li je Vojvodina razbijeno ogledalo u čijem odrazu svako vidi svoj lik koji mu odgovara, odnosno, da li Vojvodina ima budućnost ukoliko njen identitet nije garant otvorenosti i novog horizonta slobode?

Zbornik je izašao iz štampe 31. januara 2014. i promoviše se u pet gradova Vojvodine: Novom Sadu, Somboru, Pančevu, Subotici i Vršcu.

Preuzmite Zbornik u PDF formatu.


© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura