O nama

Misija

Udruženje "Centar za interkulturnu komunikaciju", skraćeni naziv "CINK", je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje.

Оsnovano je 15. avgusta 2012. godine u Novom Sadu.

Ciljevi Udruženja su: unapređivanje i stvaranje uslova za aktivnu interkulturnu komunikaciju, očuvanje tradicionalnih oblika kulture, unapređivanje i promovisanje savremenog kulturnog stvaralaštva, kreiranje kulturnih politika, unapređenje položaja kulture u elektronskim i štampanim medijima.

Radi ostvarenja oviih ciljeva Udruženje:

  1. Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti kulture i medija;
  2. Objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koje se odnose na kulturu i medije;
  3. Realizuje različite oblike medijske produkcije;
  4. Organizuje društvena istraživanja;
  5. Objavljuje časopise i druge periodične publikacije iz oblasti delovanja Udruženja;
  6. Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koja se bave kulturom i medijima.

© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura