Leksikon multikulturalnosti - N


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Pojam vodi poreklo od latinske reči nasci u značenju rođen se i natio u značenju narod i podrazumeva zajednicu ljudi koji govore istim jezikom, koji su zajednički proživeli politički i kulturni razvoj i koji su prožeti svešću o uzajamnoj pripadnosti. Nacija je i etapa u razvoju naroda koja se manifestuje stvaranjem države. U sociološkom smislu naciju definišemo kao proces integracije društva kroz politiku. Nacija se razlikuje od etničkih grupa koje nisu politički organizovane...

Kao politički pokret ili ideologija nastaje u 19. veku, sa pojavom romantizma u umetnosti i književnosti, kao odgovor na univerzalnost renesanse i humanizma, po kojoj je nacija definisana u okvirima etničke pripadnosti ili nacionalne kulture. Nacionalizam se može manifestovati kao deo zvanične državne ideologije. U nacionalizmu se ističu razlike između svoje i drugih nacija, predstavljajući svoju naciju kao superiornu u odnosu na druge...

Pojam nacionalne manjine odnosi se na grupu koja živi u okviru nekog većeg političkog društva, čiji su pripadnici u kulturnom pogledu različiti od ostalih grupa u tom društvu. Pitanje nacionalnih manjina i ko se sve može smatrati nacionalnom manjinom, postaje značajno krajem 19. i početkom 20. veka, raspadom velikih multietničkih imperija (Austrougarske, Otomanske, Ruske) i formiranjem nacionalnih država. Pojam nacionalne manjine pripada pravno-političkoj sferi i kao takav je u upotrebi u evropskom zakonodavstvu nakon Prvog svetskog rata...

Podrazumeva prepoznatljive specifičnosti određene grupe, kao i lični osjećaj pripadnosti. Nacionalni identiteti počeli su da se formiraju kada su nastale i nacionalne države na teritoriji Zapadne Evrope, tokom 19. veka. Teoretičari smatraju da je poreklo nacionalnog identiteta veoma složeno i da je, kao pojam, nacionalni identitet višedimenzionalan i ne može se svesti na samo jedan element...

Strana 1 od 2

Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
04 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura