Leksikon multikulturalnosti - Lj


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Ljudska prava

Ljudska prava su prirodna prava svakog ljudskog bića. Pojam ljudskih prava podrazumeva da ljudska bića imaju univerzalna prirodna prava ili status, nezavisno od pravne jurisdikcije ili drugih određujućih faktora kao što su etnicitet, državljanstvo ili pol. Tokom 17. i 18. veka u Evropi je nastala ideja „prirodnih prava“, kao prava koja pripadaju pojedincu samim tim što je ljudsko biće. Ideja da bi prirodna prava trebalo da pruže ljudima i određena zakonska prava postepeno je ulazila u ustave država (primer: Francuska deklaracija o Pravima čoveka i građanina, 1789; Deklaracija Sjedinjenih Američkih država o nezavisnosti, Ustav i Povelja Prava, 1791). Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija nastala u periodu posle Drugog svetskog rata, ljudska prava zasniva na urođenom ljudskom dostojanstvu. Danas se ljudska prava smatraju demokratskim idealom pri čemu je cilj uspostavljanje zajedničkih standarda u položaju ljudi koji treba da postignu svi narodi i sve nacije, kako bi svaki pojedinac i svaki građanin društva težio da doprinese poštovanju ustanovljenih prava i sloboda. Ljudska prava su definisana u međunarodnom pravu i u unutrašnjem pravu većeg broja država. Ipak, još uvek su prisutne rasprave u filozofiji, pravnim i političkim naukama oko postojanja, validnosti i sadržaja pojma ljudskih prava. Pravo na život, slobodu ličnosti i postupanja, pravo na slobodu izražavanja i udruživanja, pravo na pridruživanje političkim stankama, kandidovanja na izborima kao i pravo izbora, pravo na rad, sindikalne slobode, poštovanje nacionalnog, verskog i kulturnog identiteta, poštovanje rodne ravnopravnosti, sloboda mišljenja, savesti, uverenja i veroispovesti, pravo na zaštitu privatnog života, porodice i prepiske deo su pojma ljudskih prava. Večina teoretičara ljudskih prava saglasna je da u središtu ideje o ljudskim pravima postoje dve ključne vrednosti: ljudsko dostojanstvo i jednakost. Iz ovoga se ljudska prava mogu razumeti i kao definisanje osnovnih standarda koji su neophodni za dostojanstven život, izveden iz činjenice da su svi ljudi jednaki. Istovremeno, ljudska prava su neotuđiva, suštinski su međusobno povezana i univerzalna (jednako se primenjuju na sve ljude u svetu i bez vremenskog ograničenja). Ljudska prava podrazumevaju slobodu, poštovanje drugih, nediskriminaciju, toleranciju, pravdu i odgovornost.


Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura