Leksikon multikulturalnosti - J


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Jugoslavija

Pojam se odnosi na tri sukcesivne države u jugoistočnoj Evropi, koje su postojale u periodu od 1929. do 2003. godine. Prva država nastala je osnivanjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1. decembra 1918. godine. Bila je parlamentarna monarhija pod dinastijom Karađorđević, a prvi predsednik Vlade Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca bio je Stojan Protić, potpredsednik Slovenac Anton Korošec, ministar unutrašnjih poslova Svetozar Pribićević i ministar spoljnih poslova Ante Trumbić. Država je bila podeljena na 33 upravne oblasti na čelu kojih je bio župan koga je postavljao kralj, a prvi ustav je donet 1921. godine – Vidovdanski ustav. Od 1929. godine država je preimenovana u Kraljevinu Jugoslaviju. U literaturi se koristi i termin prva Jugoslavija. Kraljevina Jugoslavija je tokom Drugog svetskog rata (1941–19145) bila okupirana od strane sila Osovine, a 1945. godine kratak vremenski period postojala je Demokratska Federativna Jugoslavija, koja je po uređenju formalno bila monarhija, međutim imala je i značajne elemente uređenja republike.  Potom je 29. novembra 1945.  godine  proglašena Federativna Narodna Republika Jugoslavija. Ova država je bila federacija sa 6 republika (Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora i Makedonija) i 2 autonomne pokrajine (Kosovo i Metohija i Vojvodina). Jugoslavijom je vladala centralizovana Komunistička partija Jugoslavije na čelu sa Titom, izvršena je nacionalizacija imovine, a od 1950. godine uvedeno je  radničko samoupravljanje. Od 1963. godine ustavnim izemenama zemlja je preimenovana u Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju (SFRJ), a naziva se i drugom Jugoslavijom ili Titovom Jugoslavijom, po doživotnom predsedniku Josipu Brozu Titu. Jugoslavija je bila jedna od osnivača Pokreta nesvrstanih 1961. godine i domaćin prvog sastanka. Druga Jugoslavija se raspala u krvavom građanskom ratu početkom 90-ih godina 20. veka. Srbija i Crna Gora su  27. aprila 1992. godine proglasile Savezu Republiku Jugoslaviju, poznatu i kao treća Jugoslavija. Međutim, procesi dezintegracije nisu zaustavljeni, pa je, donošenjem ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora 3. februara 2003. godine,  konačno ukinut naziv Jugoslavija.


Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
04 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura