Leksikon multikulturalnosti - F


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Zajednički naziv za različite aspekte kulturne tradicije: književnosti, muzike, plesa, dramskog i likovnog stvaranja. Sve specifične osobine nekog naroda i kraja kao što su ljudska psiha, podneblje, prirodni fenomeni, govor, ritam, pesme i plesovi sadržane su u folkloru. Folklor je važan činilac u očuvanju nacionalnog identiteta etničkih grupa, jer čuva u sebi sve osobenosti muzičkog, likovnog i drugih ostvarenja karakterističnih za datu grupu...

Potiče od latinske reči fundamentum što znači osnova i odnosi se na način mišljenja u kome se određena načela smatraju za suštinske istine, koje imaju nepromenljiv i neprikosnoven karakter. Fundamentalizam izražava isključivu odanost načelima, koja se često manifestuje ozbiljnošću i vatrenom podržavanju neke doktrine. Pojam se najčešće dovodi u vezu sa religijama, odnosno doslovnom istinom svetih spisa (verski fundamentalizam), ali fundamentalizam se pojavljuje i u političkim doktrinama...

Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura