Leksikon multikulturalnosti - E


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Usvojena u Savetu Evrope 25. juna 1992. godine, predstavlja vredan doprinos zaštiti regionalnih i manjinskih jezika u Evropi i očuvanju kulturnog nasleđa različitih etničkih grupa. Nacrt Povelje, izrađen na Konferenciji lokalnih i regionalnih vlasti Evrope, usvojen je 25. juna 1992. godine kao konvencija od strane Komiteta ministara Saveta Evrope. Otvorena je za potpisivanje u Strazburu 5. novembr, 1992. godine, a na snagu je stupila 1. marta 1998. godine...

Međuvladina i nadnacionalna unija (zajednica) 28 država, sa jedinstvenim tržištem stvorenim  sistemom zakona koji se primenjuju u svim državama-članicama. Vodi poreklo od Evropske zajednice za ugalj i čelik (1951) i Evropske ekonomske zajednice osnovane Rimskim ugovorom, 1957 od strane šest evropskih država (Francuska, Italija, Zapadna Nemačka, Belgija, Luksemburg, Holandija). Pod imenom Evropska Unija formirana je Ugovorom o Evropskoj uniji - Mastrihtskim ugovorom iz 1992. godine...

Strana 2 od 2

Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
04 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura