Leksikon multikulturalnosti - E


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Evropska Okvirna konvencija o zaštiti manjina

Predstavlja prvi sveobuhvatni međunarodni ugovor i prvi obavezujući međunarodni instrument posvećen zaštiti manjina i manjinskih prava. Okvirna konvencija usvojena je od strane Komiteta ministara Saveta Evrope 1994. godine, a stupila je na snagu 1998. godine. Konvencija se zalaže za obezbeđivanje jednakosti pripadnika nacionalnih manjina u oblasti kulture, ekonomije i političkog života. Odredbe konvencije uključuju širok spektar pitanja koja se odnose na manjine: nediskriminaciju, promociju jednakosti, pravo na obrazovanje na maternjem jeziku, očuvanje i razvoj kulture, religije, jezika i tradicije, slobodu izražavanja mišljenja, okupljanja i dr.  Okvirnu konvenciju ratifikovalo je 39 država: Albanija, Jermenija, Austrija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Nemačka, Gruzija, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija, Malta, Moldavija, Crna Gora, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Rusija, San Marino, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Makedonija, Ukrajina i Velika Britanija. Belgija i Grčka. Island i Luksemburg su je potpisale, ali je nikada nisu ratifikovale, dok je Andora, Francuska, Monako i Turska nikada nisu ni potpisale.


Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
22 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura