Leksikon multikulturalnosti - D


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Demokratija

Reč je izvedena od grčkih reči demos (демос) = narod i kratein (кратеин) = vladati, tj. vladavina naroda, a nastala je sredinom 5 veka p.n.e. i označavala je politički sistem u nekim grčkim gradovima-državama (Atina). Moderno shvatanje demokratije nastalo je na osnovu nasleđa antike, teorija društvenog ugovora, kao i učenja prosvetitelja. Sjedinjene Američke Države su prva, moderna demokratska država. U svom čuvenom govoru u Getizburgu, 1863. godine, tadašnji američki predsednik Linkoln je možda najbolje izrazio duh demokratske vladavine rekavši da je “demokratija vladavina naroda, od naroda, za narod”. Demokratija, kao politički pojam, je sistem vladavine koji se realizuje kroz predstavnička tela i kroz glasanje za predstavnike naroda koji ce vladati u njegovo ime. Ovim je demokratija politički sistem koji obezbeđuje kontrolu onih koji vladaju od strane onih u čije ime vladaju. Kao kulturni sistem demokratija pretpostavlja značajan stepen autonomije (samoodredjenja drustvenih institucija) i podrazumeva splet društvenih uslova i institucija čiji je cilj da obezbede ravnopravan polozaj svih članova društva, u pogledu svih materijalnih dobara i uslova za život, razvoj i sreću pojedinca. Danas postoji podela na direktnu (neposrednu) i reprezentativnu (predstavničku) demokratiju. U direktnoj demokratiji svi građani aktivno učestvuju u procesu donošenja političkih odluka. U predstavničkoj demokratiji građani na izborima biraju svoje predstavnike u parlamentu koji potom donose odluke u njihovo ime. Većina savremenih demokratija je predstavnička – demokratska republika. Da bi se državni sistem mogao nazvati demokratskim svaki građanin mora imati ista prava i slobode (pravna i politička jednakost, pravo glasa, sloboda političkog udruživanja, okupljanja izražavanja i dr). Karakteristike demokratije su: vladavina naroda, individualna sloboda, odgovornost pojedinca, jednakost pred zakonom...


Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
05 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura