Leksikon multikulturalnosti - D


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Demografija

Društvena nauka o stanovništvu. Istražuje i proučava zakonitosti u biološkom i migratornom kretanju stanovništva, promene u demografskim strukturama (biološkim, socio-ekonomskim i intelektualnim), kao i kretanja stanovništva prouzrokovana društvenim i ekonomskim faktorima. Kao interdisciplinarna nauka, povezana je sa matematikom, statistikom, ekonomijom, sociologijom, medicinom, psihologijom, antropologijom i biologijom. Kao metod rada koristi popis stanovništva koji se vrši svakih deset godina. U Vojvodini se popis stanovništva sa pregledom etničkih zajednica vrši od 1900. godine. Poslednji popis stanovništva u Srbiji bio je 2011. godine. Prema tom popisu u Vojvodini je 2011. godine živelo 1.931.809 stanovnika, od toga: 1.289.635 Srba (63,8%), 251.136 Mađara (13,0%), 47.033 Hrvata (2,4%), 42.391 Roma (2,2%), 50.321 Slovaka (2,6%), 25.410 Rumuna (1,3 %), 22.141 Crnogoraca (1,1%), 13.928 Rusina (0,7%), 10.392 Makedonaca (0, 5%),  3.272 Nemaca (0,2%), te pripadnici ostalih zajednica (Albanci, Aškalije, Bugari, Bunjevci, Bošnjaci, Goranci, Slovenci, Ukrajinci, Šokci, Vlasi i dr.). U Vojvodini je registrovano ukupno 29 nacionalnih zajednica.
 
Demografska analiza stanovništva Vojvodine pokazuje koliko je ovo područje multietničko i multikonfesionalno. Kada je reč o dominantnim religijama, pravoslavnu veru ispoveda 1.357.137 (70,25%) stanovnika Vojvodine, katoličku 336.691 (17,43%), protestantsku 64.029 (3,31%) i islamsku 14.206 (0,74%).


Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura