Leksikon multikulturalnosti - C


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Civilno društvo

Kao sinonim koristi se i izraz građansko društvo. U najširem smislu pod civilnim društvom se podrazumevaju građanske i socijalne organizacije formirane izvan državnih stuktura, koje, istovremeno, nemaju primarni ekonomski interes. Cilj im je promovisanje i ostvarivanje opštih interesa i vrednosti, u oblastima kojima se država ne bavi, ili se ne bavi u dovoljnoj meri. Civilno društvo predstavlja građane koji su aktivni u javnoj sferi. Društveno delovanje, koje stvara civilno društvo je javno delovanje u korist opštih interesa. Civilno društvo je posrednik između društva, kao sfere privatnog i države, kao sfere javnog, a osnovni cilj je izgradnja demokratskog, modernog društva. S druge strane, nepostojanje civilnog društva ozbiljnoi dovodi u pitanje funkcionisanje demokratske države i stvara  autoritarnu i nedemokratsku atmosferu. Pojam civilnog društva podrazumeva razvijanje tolerancije, odnosno, prihvatanje drugih i različitih kao ravnopravnih i slobodnih članova zajednice. Oblici organizovanja civilnog društva su: nevladine organizacije, udruženja građana, sindikati, dobrotvorne organizacije, grupe samopomoći, društveni pokreti i sl. U užem smislu pod ovim pojmom uglavnom se podrazumevaju  nevladine organizacije. Suštinu delovanja nevladinih organizacija čini povezivanje pojedinaca bez posredovanja ili kontrole države, radi ostvarivanja nekog zajedničkog cilja. Nevladine organizacije su neprofitne, imaju status pravnog lica, nepartijskog su karaktera i zasnovane su na dobrovoljnom radu i ulaganju sredstava svojih aktivista. Nevladine organizacije mogu služiti svim članovima društva (fondacije, humanitarne i dobrotvorne organizacije, savetodavne organizacije) ili samo članovima određenih društvenih grupa (profesionalna udruženja, klubovi, komore, političke partije, savezi). Nevladine organizacije mogu biti korisna alternativa u rešavanju mnogobrojnih problema koje državni organi i institucije ne uspevaju da reše ili ne rešavaju na zadovoljavajući način.  Bave se ljudskim pravima, zaštitom okoline (ekologijom) i sličnim temama. Pokretanjem pomenutih tema i konkretnih akcija, nevladine organizacije mogu, u izvesnoj meri, da kontrolišu državnu vlast i ukazuju na probleme u društvu koje je potrebno rešiti.


Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

05 novembar 2016
22 novembar 2016
04 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura