Leksikon multikulturalnosti - A


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Potiče od grčkih reči ауто (auto) = sam i номос (nomos) = zakon tj. samozakonje. Podrazumeva pravo da određjene teritorije ili socijalne grupe, zbog svoje posebnosti, imaju prava da same donose određene zakone ili druga pravna akta. Autonomija počiva na ideji da država ne mora neposredno da uređuje sve pravno važne odnose. Uslovi za uspostavljanje autonomije kreću se od geografskih - posebnog položaja područja, etničke strukture i karakteristika (kulture, vere, jezika, istorije, tradicije), pa do posebnih ekonomskih i političkih specifičnosti...

Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
05 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura