Leksikon multikulturalnosti - Z


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Zavodi za kulturu (Mađara, Slovaka, Rumuna, Hrvata, Rusina)

Predstavljaju kulturne ustanove koje je 2008. godine osnovala Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine zajedno sa nacionalnim savetima Mađara, Slovaka, Rumuna, Hrvata i Rusina. Osnovni cilj Zavoda za kulturu je da se time omogući očuvanje, unapređenje i promovisanje kulture nacionalnih zajednica. Aktivnosti koje se odvijaju u Zavodima za kulturu nacionalnih zajednica realizuju se u formi projekata, manifestacija, naučnih istraživanja, izdavačke delatnosti i različitih kulturno-umetničkih programa sa ciljem promovisanja multikulturalizma i interkulturalnosti u Vojvodini. Zavod za kulturu Mađara svoje sedište ima u Senti, Slovaka u Novom Sadu, Rumuna u Zrenjaninu, Hrvata u Subotici i Rusina u Novom Sadu. Ove ustanove veoma su aktivne i organizuju niz kulturnih događaja, ne samo u gradovima u kojima imaju sedište, već širom Vojvodine, posebno u onim mestima gde žive pripadnici nacionalnih manjina. U okviru Zavoda sprovode se i različiti naučno-istraživački projekti, koji se bave različitim aspektima proučavanja nacionalnih zajednica, posebno njihovim kulturnim nasleđem. Zavodi za kulturu organizuju načne konferencije, tribine, promocije knjiga i objavljuju kapitalna izdanja kao što su rečnici i enciklopedije. Značajna je i saradnja Zavoda za kulturu sa matičnim zemljama, stoga ove institucije imaju razvijenu međunarodnu saradnju. Koncipirane na ovaj način, Zavodi za kulturu nacionalnih zajednica u Vojvodini, predstavljaju jedinstvene kulturne institucije u regionu.


Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

05 novembar 2016
22 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura