Leksikon multikulturalnosti - U


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Prema popisu iz 2011. u Vojvodini živi 4.903 Ukrajinaca u opštinama Kula, Vrbas, Sremaska Mitrovica, Novi Sad i Inđija. Najbrojnija populacija živi u opštinama Kula (oko 1500), Vrbas (oko 1000), Sremska Mitrovica (oko 600), Novi Sad i Inđija (oko 450).  Istorija ovog istočnoslovenskog naroda na ovim prostorima datira iz vremena Habzburške Monarhije, kada su, nakon oslobađanja južne Ugarske od Turaka, doseljeni.

Usvojena od strane Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija 1948. godine u Parizu, kada je 48 država je glasalo za, nijedna protiv, dok je 8 bilo suzdržano (uključujući Jugoslaviju, Saudijsku Arabiju, Južnu Afriku i SSSR). Deklaracija se smatra najvažnijim međunarodnim dokumentom o zaštiti ljudskih prava u 20. veku. Kanađanin John Peters Humphrey bio je pozvan od strane Sekretarijata Ujedinjenih nacija da radi na projektu pisanja Deklaracije i postane njen glavni stvaralac.

Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
05 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura