Leksikon multikulturalnosti - T


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Televizija

Telekomunikacijski sistem za emitovanje i primanje pokretnih slika i zvuka sa velikih daljina. Ovaj pojam se odnosi na sve aspekte televizijskog programa i transmisije, takođe. Televizija je elektronski sistem, pomoću koga optičku sliku i zvuk pretvaramo u elektronske signale, koji se prenose do prijemnika, gde se pretvaraju u optičku sliku i zvuk. Prve televizijske emisije koje odgovaraju modernoj definiciji (više od 240 linija) su emitovane u Velikoj Britaniji 1936. godine, kada i počinje sa radom BBC program. U drugoj polovini XX stoleća televizija doživljava veliku ekspanziju, te postaje vodeći medij, edukator, prenosilac i emiter ekonomsko-propagandnih poruka, ali, nažalost, diktira i kulturnu klimu u svetu izborom filmova, TV serija, muzičkih emisija, raznih kvizova i šou-programa, koji u velikoj meri doprinose padu kvaliteta pojedinih programa i štetnom uticaju koji različite emisije vrše na mlađu populaciju u vidu plasiranja turbofolk muzike, nekvalitetnih TV serija, filmova neprilagođenih različitim uzrastima (npr. dečjem) i dr. Krajem XX veka uticaj televizije smanjuje se zahvaljujući internet komunikaciji, te tako internet postaje jedan od vodećih medija početkom XX stoleća. Međutim, digitalizacijom i uvođenjem kablovske televizije, koja distribuira veliki broj programa, od sportskih do onih isključivo filmskih ili muzičkih, televizija ostaje moćno sredstvo zabave i odmora posle napornog radnog dana. Na taj način, umetnička i naučna edukacija TV gledaoca nije ugrožena jer postoje kanali namenjeni popularizaciji nauke i umetnosti, ali je veliki broj ljudi koji se ipak odlučuje za lakši vid zabave – riality programe, turske i latinoameričke TV serije i dr. Na prostoru nekadašnje SFRJ tek je 1958. godine započeo eksperimentalni program Studija Beograd. Studio je raspolagao je svom osnovnom tehnikom. Prvi emitovani program bio je Dnevnik, a Radio televizija Vojvodine, osnovana je 1972. Godine odlukom skupštine AP Vojvodine o prerastanju Radio Novog Sada, koji je počeo s radom još 1949. godine u Radio-televiziju Vojvodine. Program na televiziji emituje se od 1975.  Televizija je u početku emitovala program na pet jezika: srpskohrvatskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom i rusinskom, a kasnije i na romskom i ukrajinskom. Danas RTV emituje program na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina: mađarskom, slovačkom, rusinskom, rumunskom, romskom, bunjevačkom, ukrajinskom, hrvatskom i makedonskom jeziku. Neke emisije prevode se na jezik znakova namenjen osobama oštećenog sluha. Na taj način RTV doprinosi očuvanju kulturnih različitosti i nacionalnih identiteta etničkih zajednica na čijim se jezicima emituju programi.


Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura