Leksikon multikulturalnosti - R


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Regionalizam

Odnosi se na sistem podele države u posebnim admnistrativnim regionima, koji imaju delimičnu autonomiju. Termin označava i težnju za uspostavljanjem ovakvog sistema podele na regione. Pokret se suprotstavlja centralističkom ustroju nacionalnih država i zastupa preraspodelu državne moći na regionalnom novou, pozivajući se na subnacionalne identitete. Reč regionalizam potiče od latinske reči regio u značenju pokrajinsko rodoljublje, pokrajinski duh, težnja za pokrajinskom samostalnošću, partikularizam. Ideja podrazumeva insistiranje većinom na regionalnoj i kulturnoj, a ponekad privrednoj (ekonomskoj) i političkoj autonomiji u okvirima jedne države. Regionalizam ukazuje i na posebnosti istorijsko i kulturno formiranih homogenih regionalnih zajednica unutar nacionalne države. Ponekad se pojava regionalizma uključuje i etničku različitost. Do pojave ili težnje za regionalizmom dolazi najčešće u procesu nacionalnog ujedinjavanja geografski i kulturno različitih celina ili u nastojanjima da se vlast centrališe u okviru jedne države. U takvim okolnostima regije teže očuvanju svojih posebnosti. Regionalizam predstavlja način prilagođavanja globalnim promenama, pri čemu se ističu karakteristike ili osobenosti određenih oblasti (jezik, govor, običaji i sl) i dolazi do posvećenosti građana interesima regiona u kome žive (regionalni patriotizam). Regionalizaciju podstiču potrebe građana koji žive na određenom prostoru, a smatra se da omogućuje ravnomerni ekonomski napredak svih delova jedne države i bolji standard građana. Kako bi se izvršila decentralizacija jedne države jedinice lokalne samouprave, opštine i gradovi trebalo bi da budu uklopljene u regionalnu organizaciju države. Postoje mišljenja da regionalizacija dovodi u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet države, kao i ona koja tvrde da je regionalizacija „izraz samopouzdanja države i izvor stabilnosti, jer stvaraju sposobnost za prepoznavanje i poštovanje interesa i potreba određenih područja, kultura, inicijativa i time doprinose procesu demokratske konsolidacije društva i države“.


Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
05 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura