Leksikon multikulturalnosti - N


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Osnovani 2002. godine, nacionalni saveti predstavljaju nacionalnu zajednicu u domenu kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma. Kao oblik samoorganizovanja nacionalnih zajednica i kao zvanično registrovana pravna lica, nacionalni saveti obezbeđuju institucionalnu podršku pripadnicima nacionalnih zajednica...

Nazivaju se još i Podunavske Švabe, danas su nacionalna zajednica na teritoriji Vojvodine. Prostore nekadašnje Kraljevine Ugarske naselili su u 18. veku, došavši preko Beča iz Baden Vitenberga, Alzasa, Lotaringije, Saksonije, Tirola, Šlezije i Prusije. Nemci su ciljano naseljavani jer su bili poznati kao napredni zemljoradnici i vešte zanatlije. Nakon donošenja Patenta o verskoj toleranciji, 1781. godine, kojim je obezbeđena sloboda veroispovesti protestantima, naseljen je veliki broj Nemaca evangelista i reformata...

Izdavačka delatnost na jezicima nacionalnih manjina ima dugu tradiciju u Vojvodini. Pripadnici nacionalnih manjina, imaju pravo na osnivanje radio i televizijskih stanica i izdavanje novina i drugih štampanih informativnih novina, na jezicima manjina kojim pripadaju. Štampanje novina na jezicima nacionalnih zajednica, spada u domen prava na službenu upotrebu maternjeg jezika...

Strana 2 od 2

Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura