Leksikon multikulturalnosti - N


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Nacionalni saveti

Osnovani 2002. godine, nacionalni saveti predstavljaju nacionalnu zajednicu u domenu kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma. Kao oblik samoorganizovanja nacionalnih zajednica i kao zvanično registrovana pravna lica, nacionalni saveti obezbeđuju institucionalnu podršku pripadnicima nacionalnih zajednica. U Srbiji postoji 20 nacionalnih saveta, od kojih polovina ima sedište u gradovima Vojvodine. Nacionalni savet ima predsednika, izvršni odbor, odbore za obrazovanje, kulturu, informisanje i službenu upotrebu jezika. Nadležnosti nacionalnih saveta omogućuju im da osnivaju ustanove kulture sa ciljem unapređenja kulture i očuvanja identiteta nacionalnih manjina. Nacionalni saveti imaju značajnu ulogu u obrazovnim politikama nacionalnih manjina, jer predlažu nastavne programe i sadržaje nastavnog programa na svim nivoima obrazovanja, od predškolskog do univerzitetskog. Posebno se podstiče međunarodna saradnja nacionalnih saveta sa matičnim zemljama ili zemljama u regionu.


Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
22 novembar 2016
05 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura