Leksikon multikulturalnosti - M


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Predstavljaju drugu po brojnosti nacionalnu zajednicu u Vojvodini. Na ovim prostorima žive od 10. veka, iako su tokom Otomanske vlasti napustili naselja u kojima su živeli, da bi tek kolonizacijama krajem 17. i početkom 18. veka bili ponovo doseljeni. U Bačkoj, mađarski kolonisti naselili su Sentu 1750. Godine, zatim Topolu, Doroslovo, Bogojevo, Staru Kanjižu, Pačir, Martonoš, Piroš, Feketić, Crvenku, Kulu. U Banatu, kolonizacija Mađara nastupila je kasnije...

Koncept multikulturalizma razvija se poslednjih decenija 20. veka, kao skup javnih politika u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Novom Zelandu i Zapadnoj Evropi. Pojam multikulturalizam prvi je upotrebio kanadski premijer Pjer Trido (Pierre Trudeau) u govoru iz 1971. godine, da bi označio progresivnu političku alternativu asimilacionoj politici u cilju promovisanja jednakosti, tolerancije i inkluzije manjinskih kulturnih grupa...

Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
22 novembar 2016
05 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura