Leksikon multikulturalnosti - Lj


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Ljudska prava su prirodna prava svakog ljudskog bića. Pojam ljudskih prava podrazumeva da ljudska bića imaju univerzalna prirodna prava ili status, nezavisno od pravne jurisdikcije ili drugih određujućih faktora kao što su etnicitet, državljanstvo ili pol. Tokom 17. i 18. veka u Evropi je nastala ideja „prirodnih prava“, kao prava koja pripadaju pojedincu samim tim što je  ljudsko biće. Ideja da bi prirodna prava trebalo da pruže ljudima i određena zakonska prava postepeno je ulazila u ustave država (primer: Francuska deklaracija o Pravima čoveka i građanina, 1789; Deklaracija Sjedinjenih Američkih država o nezavisnosti, Ustav i Povelja Prava, 1791)...

Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
22 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura