Leksikon multikulturalnosti - L


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Pojam se odnosi na filozofski i politički pravac u središtu koga je zaštita slobode i prava pojedinca. Liberalizam smatra zaštitu ličnih sloboda osnovnom svrhom postojanja države. Pristalice liberalizma vide sebe kao zaštitnike slobode, a posebno ističu pravo pojedinca da sam oblikuje društvo. Koreni liberalizma nalaze se u humanizmu i renesansi, industrijskoj revoluciji, kao i engleskoj Slavnoj revoluciji (1688). Prosvetiteljstvo i pokret za nezavisnost SAD kao nosioci težnji, koje su suprotne apsolutnoj monarhiji, merkantilizmu i religioznosti, uticali su na uobličavanje ideja liberalizma...

Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
22 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura