Leksikon multikulturalnosti - K


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Katoličanstvo

Ili katolička crkva, jedna je od glavnih hrišćanskih konfesija u svetu. Reč „katolik“ potiče od grčke reči καθολικός sa značenjem univerzalan, sveopšti. Katolička crkva je nadnacionalna, sa centrom u Vatikanu, a vrhovni poglavar katoličke crkve je Papa, koji uz pomoć Svete stolice upravlja katoličkim crkvama. Katolička crkva sastoji se od 23 autonomne (sui iuris) crkve, a najveća od njih je ona u kojoj je i sam papa, Latinska crkva ili Crkva zapadnog obreda. U katoličanstvu postoji tri vrste hijerarhija: sveštenička (biskup, prezbiter, đakon), kanonska (papa, ordinarij, dekan, župnik, kapelan) i počasna (kardinal, metropolit, nadbiskup). Izvori učenja katoličke crkve su svetopisamska objava, hršćanska predaja i učenje ekumenskih koncila. Današnji učenje Katoličke crkve definisano je na Dvadeset prvom Ekumenskom saboru. Za izvor svog učenja, katolička crkva uzima Bibliju i crkvenu tradiciju (Sveto predanje). Katolici veruju u Sveto trojstvo, a simbol krsta i raspeća Isusa Hrista predstavljaju glavni simbol vere. Centralni i najznačajniji obred je misa ili bogosluženje, koje simbolizuje uspomenu i obnavljanje Večere Gospodnje. Euharistija predstavlja pričest u katoličkoj crkvi i tom prilikom vernici uzimaju vino i beskvasni hleb koji se naziva hostija. Jedan od najvećih praznika u katoličkoj crkvi je Božić, praznik slavljenja Hristovog rođenja (25. decembra). Katoličanstvo je preovlađujuća veroispovest u većem delu Europe, Latinskoj Americi i Filipinima, kao i velikim dijelovima Sjeverne Amerike, subsaharske Afrike. Procenjuje se da u svetu ima približno 1,2 milijarde katolika. Katolička crkva u Srbiji ubraja se u tradicionalne verske zajednice i ima preko 400.000 vernika. Najveći broj katolika živi u Vojvodini.  Katolička crkva u Srbiji organizovana je kao Međunarodna biskupska konferencija Sv. Ćirila i Metodija, a čine je beogradska nadbiskupija, subotička i zrenjaninska, srijemska biskupija. U Subotici postoji Teološko-katehetski institut od 1993. godine. U Beogradu postoji Katolički medija centar, koji izdaje mesečni list Blagovest, u Subotici se objavljuje mesečnih Zvonik, dok u Novom Sadu izlazi list na mađarskom jeziku Duhovni život. Dobrotvorna delatnost katoličke crkve u Srbiji odvija se u okvirima organizacije Caritas.


Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

04 novembar 2016
22 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura