Leksikon multikulturalnosti - J


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Pripadaju grupi semitskih naroda i potiču iz Male Azije. Raseljavanje Jevreja širom sveta počelo je 63. godine pre nove ere dolaskom Rimljana. Jevreji su se podelili na dve velike grupe: Sefarde i Aškenaze. Sefardi su živeli na Iberijskom poluostrvu, dok su Aškenazi (nemački Jevreji) naselili prostore centralne i istočne Evrope. Kako su živeli u različitim geografskim i kulturnim sredinama, ove dve jevrejske grupe, vremenom su počele da se razlikuju i po jeziku...

Pojam se odnosi na tri sukcesivne države u jugoistočnoj Evropi, koje su postojale u periodu od 1929. do 2003. godine. Prva država nastala je osnivanjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1. decembra 1918. godine. Bila je parlamentarna monarhija pod dinastijom Karađorđević, a prvi predsednik Vlade Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca bio je Stojan Protić, potpredsednik Slovenac Anton Korošec, ministar unutrašnjih poslova Svetozar Pribićević i ministar spoljnih poslova Ante Trumbić...

Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

05 novembar 2016
22 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura