Leksikon multikulturalnosti - I


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Internet

Internet (INTERnational NETwork ili The NET) označava svetski sistem koji se sastoji od ljudi, informacija, računara i telekomunikacionih veza. Pojam podrazumeva mrežu unutar mreže (globalna mreža kompjutera svih tipova i veličina) ili internu konekciju između više računara (svetski sistem umreženih računara). Tehnički, Internet predstavlja globalni informacioni sistem, logički povezan jedinstvenim sistemom adresiranja putem internet protokola (TCP/IP), ili drugih protokola kompatibilnih sa internet protokolom, a koji obezbeđuje ili koristi servise visokog nivoa za ličnu i poslovnu primenu. Začetak stvaranja Interneta vezan je za nastanak ARPANET 1969. godine – mreže računara pod kontrolom Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država. U doba hladnog rata pojavila se potreba za razvijanjem pouzdane informatičke mreže, koja bi bila u stanju da se održi u uslovima delimičnog uništenja mrežne infrastrukture (nuklearni rat). Ideja Interneta je proistekla iz ideje lokalnih kompjuterskih mreža u pojedinačnim kompanijama koje su omogućavale razmenu fajlova i pošte u okviru jedne organizacije. Izdvajanjem vojnog segmenta mreže - MILNet-a (Military Network) i priključivanjem novih akademskih i komercijalnih čvorova, sredinom 80-tih godina 20. veka nastao je Internet.  Internet kao proizvod tehnološkog napretka, primenjen je prvo u sferi nauke, vojske i politike, a danas ima široku primenu, što nesumnjivo utiče na  društvene i političke procese u društvu. Internet je izmenio način funkcionisanja sistema komunikacije. Svakog dana mreža se širi uključenjem novih kompjutera i mreža. Danas internet jeste internacionalna, globalna mreža informacija (baza podataka). Većina smatra da se celokupno planetarno znanje nalazi na Internetu (informacije, knjige, novine, časopisi, komunikacija). Broj računara na internetu se trenutno procenjuje na oko dve milijarde, a količinu informacija koju ti serveri poseduju je teško proceniti. Pojedinac priključen na Internet može razmenjivati elektronsku poštu, učestvovati u online ili offline diskusijama, preuzimati fajlove, čitati kompleksne ili multimedijalne dokumente.  Korišćenje Interneta zasnovano je na slobodnoj i kooperativnoj osnovi uz obavezu poštovanja tehničkih standarda, a Internet društvo (Internet Society, Fairfax, Virginia, USA) je organizacija koja postavlja tehničke standarde, nije vlasnik Interneta, već ostvaruje vezu između oficijalnih ustanova u pojedinim zemljama sa nevladinim institucijama, univerzitetima, kompanijama...


Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
22 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura