Leksikon multikulturalnosti - G


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Globalizacija

Pojam označava promene u više apekata društva na svetskom nivou, a počeo je da se koristi u drugoj polovini osamdesetih godina dvadesetog veka. Termin globalizacija prvi put je 1983. godine upotrebio profesor Teodor Levit (Theodore Levitt) sa Harvardske škole za biznis kako bi opisao uspostavljanje finansijskog tržišta na planetarnom nivou. Kasnije se značenje termina proširilo i na delovanje multinacionalnih kompanija. Ubrzo su počeli i da se uočavaju pozitivni i negativni efekti globalizacije. Pojam globalizacija se pre svega odnosi na promene u društvima, kulturi i svetskoj ekonomiji koje dovode do porasta međunarodne povezanosti i razmene u oblasti finansija, trgovine, kulture i ideja. Ipak, najčešće se promene posmatraju sa gledišta ekonomije, pri čemu se uočava liberalizacija trgovine. Međunarodna ekonomska institucija Međunarodni monetarni fond (MMF) globalizaciju definiše kao "rastuću međusobnu ekonomsku zavisnost svih svetskih zemalja, koju je stvorilo povećanje i raznovrsnost broja međunarodnih transakcija robe i usluga, kao i razmena kapitala, te ubrzana i generalizovana tehnološka razmena". Globalizacija se definiše i kao proces ekonomskog, političkog, socijalnog i kulturnog delovanja na nadnacionalnom nivou koji menja dotadašnje političke, socijalne i kulturne odnose. Ekonomska globalizacija ima četiri oblika: slobodna trgovina, protok ljudi (migracija), protok kapitala i tehnologija. Tehnološki (informatički i komunikacijski) i naučni razvoj najviše utiču na procese globalizacije. Proces globalizacije dovodi do niza promena: nova podela rada, nejednakost u blagostanju, ali i zaštita integriteta čoveka, ljudska prava dobijaju globalni karakter, ukidaju se nacionalne barijere. Dolazi do međunarodnog širenja trgovine, jačanja moći multinacionalnih korporacija, a globalizacija utiče na kvalitet života, razvoj globalnih telekomunikacija, kulturu (veća razmena kulturnih sadržaja, širenje multikulturalizma i lakši pristup kulturnim raznolikostima), kao i sve procese života i rada savremenog čoveka. Globalizacija je svakako najznačajniji proces sadašnje etape u razvoju međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa.


Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

22 novembar 2016
22 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura