Leksikon multikulturalnosti - E


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Evropa

Jedan od sedam kontinenata, zauzima oko 10.390.000 km² ili 2% površine planete Zemlje i na njemu živi oko 710.000.000 stanovnika, što je oko 11% svetskog stanovništva. Ime Evropa mitološkog je porekla - Evropu, kćer feničanskog kralja Agenora i sestru Kadmovu, ukrao je vrhovni bog Zevs (prethodno se pretvorivši u bika), i na svojim leđima odneo na Krit, gde mu je postala žena i rodila Minosa, Sarpedona i Radamantisa. Fizički i geološki, Evropa je potkontinent ili veliko poluostrvo koje čine zapadni deo Evroazije, a više je kulturno i politički, nego geografski odvojena od Azije. Granice Evrope određjuju Atlantski okean na zapadu, Severni ledeni okean na severu, Sredozemno more na jugu i Kavkaz, Kumo-manička udolina i Crno more na jugo-istoku, dok istočne granice nisu jasno određene već se tradicionalno uzima podela duž planine i reke Ural i Kaspijskog jezera. Evropa se tradicionalno deli na pet geografsko-kulturnih područja: Istočna, Zapadna, Srednja, Severna i Južna. Većina evropskih jezika ima zajednički koren u indoevropskoj jezičkoj porodici, čiji su najveći ogranci slovenski (ruski, srpski, poljski, česki i dr), germanski (engleski, nemački, holandski i dr) i romanski jezici (francuski, španski, italijanski i dr). Postoje još keltski (delovi Velike Britanije i Irske, Bretanja u Francuskoj) i baltički jezici (litvanski i letonski), kao i jezici koji potiču iz paleobalkanskog jezičkog areala (grčki i albanski), kao i delom indo-iranski (romski), ugro-finski ogranak uralske jezičke porodice (mađarski i finski), kao i u manjoj meri baskijski jezik, afroazijska grupa (malteški), altajska grupa (turski) i kavkaski (čečenski). Procenjuje se da je hrišćanstvo na području cele Evrope najveća religijska grupa. Oko 76,2% populacije (72% u okviru Evropske unije) su hrišćani, potom oko 5% stanovništa (a 7% u okviru Evropske unije) pripadaju islamu i 0,3%. ispoveda  judaizam. Najveća denominacija hrišćanstva u Evropi jeste rimokatolička, oko 46% ukupnog stanovništva Evrope su pripadnici rimokatoličke vere, dok pravoslavnih ima 35%. U okviru Evropske unije, rimokatolici čine 48% ukupnog stanovništva, protestanti 12%, pravoslavni 8% i vernici ostalih manjih hrišćanskih denominacija sa 4%. Evropa uglavnom ima umerenu klimu i ravnomerno raspoređena četiri godišnja doba, a zapadni i severni deo kontinenta greje Golfska struja. Najduža reka Evrope je Volga, a najviši vrh Elbrus na Kavkazu.


Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

05 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura