Leksikon multikulturalnosti - E


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Pokret koji teži ujedinjenju svih hrišćanskih konfesija. Reč ekumenizam potiče od grčke reči oikoumene koja znači "nastanjeni svet". Ekumenizam, odnosno ekumenski pokret, nastao je u 19. veku unutar protestantskih crkava. Počeci ekumenskog pokreta vezuju se za 1805. godinu, kada je baptistički misionar Vilijem Keri predložio osnivanje "opšteg udruženja svih hrišćanskih veroispovesti". Kako je, kao misionar, često putovao u Afriku, uvideo je slabosti hrišćanstva usled brojnih unutrašnjih podela...

Pojam etnička grupa u uskoj je vezi sa etničkim identitetom i etničkom pripadnošću (etnicitetom). Potiče od grčke reči ethnos - narod, izvedena je iz reči ethnikos koja je prvobitno značila pagane. U engleskom jeziku se u tom značenju koristila od sredine 14. pa do 19. veka. Smatra se da je reč ethnics prvi upotrebio američki sociolog Dejvid Risman 1953. godine...

Jedan od sedam kontinenata, zauzima oko 10.390.000 km² ili 2% površine planete Zemlje i na njemu živi oko 710.000.000 stanovnika, što je oko 11% svetskog stanovništva. Ime Evropa mitološkog je porekla -  Evropu, kćer feničanskog kralja Agenora i sestru Kadmovu, ukrao je vrhovni bog Zevs (prethodno se pretvorivši u bika), i na svojim leđima odneo na Krit, gde mu je postala žena i rodila Minosa, Sarpedona i Radamantisa. Fizički i geološki, Evropa je potkontinent ili veliko poluostrvo koje čine zapadni deo Evroazije, a više je kulturno i politički, nego geografski odvojena od Azije...

Predstavlja prvi sveobuhvatni međunarodni ugovor i prvi obavezujući međunarodni instrument posvećen zaštiti manjina i manjinskih prava. Okvirna konvencija usvojena je od strane Komiteta ministara Saveta Evrope 1994. godine, a stupila je na snagu 1998. godine. Konvencija se zalaže za obezbeđivanje jednakosti pripadnika nacionalnih manjina u oblasti kulture, ekonomije i političkog života...

Strana 1 od 2

Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

04 novembar 2016
04 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura