Leksikon multikulturalnosti - D


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Društvena nauka o stanovništvu. Istražuje i proučava zakonitosti u biološkom i migratornom kretanju stanovništva, promene u demografskim strukturama (biološkim, socio-ekonomskim i intelektualnim), kao i kretanja stanovništva prouzrokovana društvenim i ekonomskim faktorima. Kao interdisciplinarna nauka, povezana je sa matematikom, statistikom, ekonomijom, sociologijom, medicinom, psihologijom, antropologijom i biologijom...

Reč je izvedena od grčkih reči demos (демос) = narod i kratein (кратеин) = vladati, tj. vladavina naroda, a nastala je sredinom 5 veka p.n.e. i označavala je politički sistem u nekim grčkim gradovima-državama (Atina). Moderno shvatanje demokratije nastalo je na osnovu nasleđa antike, teorija društvenog ugovora, kao i učenja prosvetitelja.  Sjedinjene Američke Države su prva, moderna demokratska država. U svom čuvenom govoru u Getizburgu, 1863. godine, tadašnji američki predsednik Linkoln je možda najbolje izrazio duh demokratske vladavine rekavši da je “demokratija vladavina naroda, od naroda, za narod”...

Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

05 novembar 2016
04 novembar 2016
05 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura