Leksikon multikulturalnosti - B


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Balkanizacija

Balkanizacija je geopolitički termin koji se često koristi da bi se označila specifična rascepkanost ili izrazita usitnjenost teritorija u organizacionom ili društvenom smislu. Koristi se da bi se opisao proces fragmentacije ili podele na regije u okviru jedne države ili u okviru manjih regiona, a koji prate konflikti i međusobna neprijateljstva. Termin je nastao krajem Prvog svetskog rata (1914–1918) kako bi se opisala politička i etnička rascepkanost na području Balkana, nakon raspada Osmanskog carstva i Habzburške monarhije. Carstva su nestala, ali je pojam opstao i koristio se i tokom dvadesetog veka, najčešče sa ciljem negativnog predstavljanja odnosa u nekom regionu. Danas se termin balkanizacija upotrebljava i kao pežorativni izraz kojim se označava podela teritorija jedne složene države na manje države (etnički homogene entitete) u kojima su novonastale države u komplikovanim odnosima i sukobima. Odnosi se i na stanje rascepkanosti, zaoštrenosti odnosa i sukoba interesa u jednom regionu sa nesigurnim ishodom i nemogućnošću pronalaska sporazumnog rešenja u vezi spornih pitanja. Generalno, termin balkanizacija se koristi da bi se opisali procesi raspada i deljanja i ne odnosi se samo na političke aspekte.


Preuzmite Leksikon u pdf formatu

Leksikon multikulturalnosti, izbor iz sadržaja

05 novembar 2016
05 novembar 2016
22 novembar 2016
© 2016 Centar za interkulturnu komunikaciju - CINK. Sva prava zadržana.
CMS Web Design and Production - Luka Salapura